BRANCHES

​​
DAK GALBI สาขา สยามสแควร์
เลขที่ 414/9 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

เวลาเปิดร้านเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 11.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ : 11.00 - 22.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ :
02 - 623 4224 
อีเมลล์ :
mt@dgbgroup.co.th
DAK GALBI สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
เลขที่ 94 อาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G ถนนพหลโยธิน  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  ปทุมธานี 12130 ประเทศไทย

เวลาเปิดร้านเปิด
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
  : 10.30 - 21.30 น.
วันศุกร์ : 10.30 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 22.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ :
02 - 958 5577 
อีเมลล์ : mt@dgbgroup.co.th
 
DAK GALBI สาขา เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 7  ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

เวลาเปิดร้านเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 10.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 22.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ :
02 - 160 3451
อีเมลล์ : mt@dgbgroup.co.th
DAK GALBI สาขา สยามเซ็นเตอร์
เลขที่ 979 อาคารศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 4 ถนนพระราม 1  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

เวลาเปิดร้านเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 10.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 22.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ :
02 - 658 4655
อีเมลล์ : mt@dgbgroup.co.th
DAK GALBI สาขา เดอะพรอมานาด
เลขที่ 587, 589 อาคารศูนย์กาารค้า เดอะ พรอมานาด ชั้น 3  ถนนรามอินทรา  
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย

เวลาเปิดร้านเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 10.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 22.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ :
02 - 010 2621
อีเมลล์ : mt@dgbgroup.co.th
DAK GALBI สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
เลขที่ 69, 69/1, 69/2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย

เวลาเปิดร้านเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 10.30 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 22.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ :
02 - 117 3262
อีเมลล์ : mt@dgbgroup.co.th
DAK GALBI สาขา TERMINAL 21
เลขที่ 88 อาคารศูนย์การค้าเทอมินอล 21 ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เวลาเปิดร้านเปิด
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 10.00 - 22.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ : 10.00 - 22.00 น.

ติดต่อ
โทรศัพท์ :
02 - 115 0591 
อีเมลล์ : mt@dgbgroup.co.th
CONTACT US
Tel.02 - 713 5455
E-mail:mt@dgbgroup.co.th